به داستان عاشقی ما خوش اومدی

می‎دونیم که معمولا متن‎های «درباره ما» عاشقانه نیست، از طرف دیگه قصدمون این هم نیست که با یک شروع متفاوت قدرت تولید محتوامون رو همین اول کاری نشون بدیم. چندبار نوشتیم و خط زدیم، در نهایت دیدیم چاره‎ای جز نوشتن این متن عاشقانه نیست. چرا حالا عاشقانه؟

می‎دونیم که معمولا متن‎های «درباره ما» عاشقانه نیست، از طرف دیگه قصدمون این هم نیست که با یک شروع متفاوت قدرت تولید محتوامون رو همین اول کاری نشون بدیم. چندبار نوشتیم و خط زدیم، در نهایت دیدیم چاره‎ای جز نوشتن این متن عاشقانه نیست. چرا حالا عاشقانه؟