واحد استراتژی محتوای ماتو
نقطه‌ی اتصال پویایی و خلاقیت است

تیم استراتژی محتوا ماتو

بررسی ارزش پیشنهادی برند، خلق تجربه‌ی ویژه برای مخاطب و پیدا کردن فصل مشترک آن‌ها

واحد استراتژی محتوای ماتو نقطه‌ی اتصال پویایی و خلاقیت است، جایی که شیطنت و خنده قطع نمی‌شوند اما جدیت کاری و مسولیت‌پذیری نیز در جریان است.در این واحد تدوین استراتژی و برنامه‌ها  با استفاده از دانشروز دنیا در زمینه تبلیغات برندینگ و مارکتینگ انجام می‌شود.ما در واحد استراتژی محتوا ماتو تلاش میکینیم تا بتوانیم با برقراری ارتباط موثر با مخاطب، مزیت‌های رقابتی یک برند را تشخیص دهیم و پررنگ تر کنیم و خطاهای  احتمالی را کاهش دهیم.

تحلیل کسب و کار مشتری

در دنیای امروزی نیاز کاربران به اینترنت روز به روز در حال افزایش است و تعامل با کاربران

تدوین استراتژی محتوا

تدوین استراتژی محتوا در شبکه های مجازی و وبسایت

تحلیل فعالیت تبلیغاتی رقبا در اینستاگرام

با وجود تمام محدودیت‌های استفاده از تلگرام در ایران ،تعداد کاربران این پیام رسان روز به روز در حال افزایش است

تحلیل پرسونا یا مخاطب برند

با وجود تمام محدودیت‌های استفاده از تلگرام در ایران ،تعداد کاربران این پیام رسان روز به روز در حال افزایش است

تدوین تقویم محتوایی

با وجود تمام محدودیت‌های استفاده از تلگرام در ایران ،تعداد کاربران این پیام رسان روز به روز در حال افزایش است

استراتژی هویت کلامی

تدوین وپیاده سازی استراتژی هویت کلامی برند شامل نام برند، اسلوگان ،تگ لاین، لحن بیان برند، بانک واژگان و کلمه‌های کلیدی

اجرا و پیاده‌سازی استراتژی کمپین

با وجود تمام محدودیت‌های استفاده از تلگرام در ایران ،تعداد کاربران این پیام رسان روز به روز در حال افزایش است

تکنولوژی‌های روز شبکه های مجازی

با وجود تمام محدودیت‌های استفاده از تلگرام در ایران ،تعداد کاربران این پیام رسان روز به روز در حال افزایش است

تدوین استراتژی در راستای برندینگ

با وجود تمام محدودیت‌های استفاده از تلگرام در ایران ،تعداد کاربران این پیام رسان روز به روز در حال افزایش است

ارائه استراتژی و پیاده سازی‌ کمپین

با وجود تمام محدودیت‌های استفاده از تلگرام در ایران ،تعداد کاربران این پیام رسان روز به روز در حال افزایش است

بومی سازی و استفاده از تجربه‌های موفق برندهای معتبر جهان در هر حوزه

با وجود تمام محدودیت‌های استفاده از تلگرام در ایران ،تعداد کاربران این پیام رسان روز به روز در حال افزایش است